Et subsidiefritt havvindprosjekt i stor skala

Kart over Sørlige Nordsjø II

Norseman er et gigantisk havvindprosjekt som vil skape mange arbeidsplasser på fastlandet og tilføre Norge mer kraft. Konsortiet kommer til å søke konsesjon i Sørlige Nordsjø II for å bygge ut og drifte bunnfast havvind med en kapasitet på 1400 MW over 400 km2.

Norsemans utbygging av Sørlige Nordsjø II vil koste 30 – 35 milliarder kroner, og ambisjonen er at minst 50 prosent skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Dette er en skikkelig kickstart for norsk havvindindustri som vil gi store eksportmuligheter i mange tiår fremover.

Norseman vil sikre økt krafttilførsel til Norge. Dette åpner for avkarbonisering og vekst i fastlandsindustrien. Prosjektet vil gjøre Norges største dagligvarekonsern, NorgesGruppen, selvforsynt med fornybar energi.

Norseman vil bygge ut uten subsidier slik at statlige, grønne penger kan brukes på andre og mindre modne satsinger – som flytende havvind på Utsira Nord, hydrogen og karbonfangst og lagring.

Sammen med hovedeierne, det tyske energiselskapet EnBW (se video nedenfor) og NorgesGruppen, skal Norseman Wind AS bygge, eie og drive havvindparken. Aker Solutions og Hitachi ABB Power Grids vil være hovedleverandører i utbyggingsfasen. Det skal bygges baser for drift, vedlikehold og logistikk i Rogaland og Agder.

© Norseman Wind AS