Et subsidiefritt havvindprosjekt i stor skala

Norseman er et gigantisk havvindprosjekt som vil skape mange arbeidsplasser på fastlandet og tilføre Norge mer kraft. Konsortiet kommer til å søke konsesjon i Sørlige Nordsjø II for å bygge ut og drifte bunnfast havvind med en kapasitet på 1400 MW over 400 km2.

Norsemans utbygging av Sørlige Nordsjø II vil koste 30 – 35 milliarder kroner, og ambisjonen er at minst 50 prosent skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Dette er en skikkelig kickstart for norsk havvindindustri som vil gi store eksportmuligheter i mange tiår fremover.

Norseman vil sikre økt krafttilførsel til Norge. Dette åpner for avkarbonisering og vekst i fastlandsindustrien. Prosjektet vil gjøre Norges største dagligvarekonsern, NorgesGruppen, selvforsynt med fornybar energi.

Norseman er et bredt sammensatt konsortium som skal utvikle havvindparken i Sørlige Nordsjø II. Det tyske energiselskapet EnBW har betydelig erfaring med havvind i flere land, og vil sikre viktig kompetanse i etableringen av havvind i den norske delen av Nordsjøen. NorgesGruppen er med i konsortiet og har sikret seg en rett til å hente ut kraft fra vindmøllene til bruk i butikker og lagre. Andre viktige partnere i konsortiet er Aker Solutions og Hitachi Energy og NOV. Det skal bygges baser for drift, vedlikehold og logistikk i Rogaland og Agder.

© Norseman Wind AS