Vår ambisjon er å utvikle den norske leverandørindustrien - i samarbeid med sterke næringsklynger og bransjeorganisasjoner

© Norseman Wind AS