Et knallsterkt konsortium av anerkjente kraftaktører og industripartnere med finansielle muskler

Skal bygge, eie og drifte

Hovedeier i Norseman Wind AS. En av Europas ledende aktører innen havkraft. Erfaring fra hybridprosjekter som Kriegers Flak

Skal bygge havvind for å dekke inn eget kraftbehov

Hovedleverandører i utbyggingsfasen

Skal levere fundamenter, plattformen for offshore HVDC-omformerstasjon og installasjon

Verdensledende leverandør av løsninger og teknologi for installasjon og vedlikehold av vindturbiner samt digitale løsninger for offshore installasjoner

Skal levere tjenester i driftsfasen

Skal utvikle drift og vedlikehold med base i Egersund

Caera AS har ansvar for leveranse av teknisk personell og service støtte

Vil bidra med skips- og offshore mannskap, samt ledelsesutdanning innen offshore

Skal utvikle logistikk, lager og havne-løsninger med base i Agder

Skal utvikle hydrogenløsninger i tilknytning til Sørlig Nordsjø 2

Norsk energiselskap med fokus på grønn hydrogen, sol- og vindkraft samt maritime nullutslippsløsninger

© Norseman Wind AS