Vi er et gigantisk industriprosjekt som vil levere ny kraft til den grønne omstillingen og skape en konkurransedyktig norsk leverandørindustri

35 mrd NOK i utbyggingskostnader

Minst 50% av prosjektet vil tildeles norsk industri

600-800 mill. NOK årlig til drift/vedlikehold i Norge

Norseman er et stort industriprosjekt som vil skape mange arbeidsplasser på fastlandet og tilføre Norge mer kraft.

Norsemans utbygging av Sørlige Nordsjø II vil koste 30 – 35 milliarder kroner, og ambisjonen er at minst 50 prosent skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Dette er en skikkelig kickstart for norsk havvindindustri som gir store eksportmuligheter i mange tiår fremover.

På leverandørsiden er Aker Solutions foretrukket partner for installasjon og utbygging. De skal bygge bunnfaste fundamenter, plattformen for offshore HVDC-omformerstasjon og stå for installasjon. Dette vil skape 500 – 700 industriarbeidsplasser, og totalt 2000 nye arbeidsplasser med ringvirkninger.

Norseman skal også bygge ut baser for drift, vedlikehold og logistikk i Rogaland og Agder med lokale samarbeidspartnere som vil få kontrakter på 600 – 800 millioner i året i driftsfasen. 

Norsemans mål er å bidra til at Norge utvikler komplette verdikjeder for havvind som kommer til å bli en stor næring både i Europa og andre steder i verden.

EU vil gjøre havvind til sin viktigste energiform innen 2040. Det skal investeres 600 milliarder euro på utbygging og 200 milliarder euro på drift og vedlikehold i tiårene fremover. 

Mye av dette vil være knyttet til bunnfast havvind i Nord-Europa som norsk leverandørindustri vil få gode muligheter til å levere på gjennom de verdikjedene som utvikles gjennom Norseman-prosjektet. 

Havvind kan rett og slett bli et nytt norsk industrieventyr. 

Norseman-konsortiet består av: 

Det tyske energiselskapet EnBW og ASKO Fornybar/NorgesGruppen har vært sentrale i å utvikle konsortiet.

Hovedleverandører for utbygging: Aker Solutions og Hitachi Energy og NOV.

Drift, vedlikehold og logistikk: Energy Innovation, Caera, Seafront og OSM.

Hydrogenløsninger: Greenstat.

Mer kraft!

Nye arbeidsplasser!

© Norseman Wind AS