Vi er et gigantisk industriprosjekt som vil levere ny kraft til den grønne omstillingen og skape en konkurransedyktig norsk leverandørindustri

Norseman er et stort industriprosjekt som vil skape mange arbeidsplasser på fastlandet og tilføre Norge mer kraft.

Norsemans utbygging av Sørlige Nordsjø II vil koste 30 – 35 milliarder kroner, og ambisjonen er at minst 50 prosent skal tilfalle norsk leverandørindustri i form av kontrakter. Dette er en skikkelig kickstart for norsk havvindindustri som gir store eksportmuligheter i mange tiår fremover.

På leverandørsiden er Aker Solutions foretrukket partner for installasjon og utbygging. De skal bygge bunnfaste fundamenter, plattformen for offshore HVDC-omformerstasjon og stå for installasjon. Dette vil skape 500 – 700 industriarbeidsplasser, og totalt 2000 nye arbeidsplasser med ringvirkninger.

Norseman skal også bygge ut baser for drift, vedlikehold og logistikk i Agder med lokale samarbeidspartnere som vil få betydelige kontrakter i driftsfasen. 

Norsemans mål er å bidra til at Norge utvikler komplette verdikjeder for havvind som kommer til å bli en stor næring både i Europa og andre steder i verden.

EU vil gjøre havvind til sin viktigste energiform innen 2040. Det skal investeres 600 milliarder euro på utbygging og 200 milliarder euro på drift og vedlikehold i tiårene fremover. 

Mye av dette vil være knyttet til bunnfast havvind i Nord-Europa som norsk leverandørindustri vil få gode muligheter til å levere på gjennom de verdikjedene som utvikles gjennom Norseman-prosjektet. 

Havvind kan rett og slett bli et nytt norsk industrieventyr. 

Hovedleverandører for utbygging: Aker Solutions og Hitachi Energy og NOV.

Drift, vedlikehold og logistikk: Energy Innovation, Caera, Seafront og OSM.

Hydrogenløsninger: Greenstat.

Mer kraft!

Minst 50% av prosjektet vil tildeles norsk industri

Nye arbeidsplasser!

© Norseman Wind AS